fbpx

DEN STORE GUIDE TIL ØKONOMISK STØTTE

Vejledninger til udøvere og foreninger for lettere at opnå støtte fra sponsorater, fonde, offentlig støtte og legater.

Gå ikke glip af økonomisk støtte

Økonomisk støtte kan være altafgørende for sportsudøvere, der ønsker at fremme deres udvikling, samt for foreninger, der ønsker at styrke det lokale foreningsliv og skabe bedre muligheder og faciliteter.

Derfor har vi udarbejdet denne guide for at give et overblik over forskellige støttemuligheder, samt de bedste råd til ansøgningsprocesserne og fremgangsmåderne. Rådene er baseret på vores professionelle erfaring med alle støttemulighederne, samt med input fra erfarne eksperter på de enkelte områder. 

Overordnet er det bedste råd at investere tid i processen, så der kan laves et grundigt forarbejde, hvilket giver de absolut bedste forudsætninger for at lykkes. Håber du vil benytte dig af støttemulighederne og ønsker du at forstærke dine chancer, så ræk ud til os så du ikke kører i den forkerte retning og spilder tid.

Sponsorater

Sponsorater har gjort mange ellers uopnåelige mål mulige. Sponsorater er oftest den mest effektive og hurtigste måde at få støtte på, men det er ikke nødvendigvis tilfældet for alle. Sponsorater kan udformes i alle størrelser og kræver ikke et højt sportsligt niveau, da der er mange andre faktorer. Der er oftest en kort beslutningsproces og man har typisk stor frihed til at bruge midlerne som man ønsker. Samtidig kan man etablere langvarige aftaler med virksomheder, hvilket kan sikre en stabil økonomi og åbne døre for nye netværk og relationer. Dog er der hård konkurrence om sponsoraterne, da virksomheder modtager mange sponsoransøgninger. Ligesom med de andre støttemuligheder er det derfor afgørende at sætte sig ind i processen for at få optimalt udbytte. Det kan vi hjælpe dig med her.

Intern indsigt

Som det gør sig gældende i sportsverdenen, så er en ordentlig forberedelse nøglen til at lykkes. Samme princip gælder også i konkurrencen om sponsorater. Så inden man kan gå ordentlig i gang med sponsorsøgningen, så skal man kigge indad og finde ud af hvad man som forening eller sportsudøver står for. Det gælder blandt andet ens værdier, målsætninger og formål. Ligeledes skal man bl.a. finde ud af hvilke interne og eksterne målgrupper man er i kontakt med og også hvordan man er i kontakt med dem. Kort sagt, hvilke potentielle kunder kan virksomheden forvente at komme i kontakt med. Det er ofte allerede så tidligt i sponsorprocessen, at mange sponsorsøgere mislykkes, da de springer denne del over og dermed ikke har det grundlæggende på plads. 

Sponsoransøgningen

Mit bedste råd er at anskue sponsoransøgningen som en uopfordret jobansøgning.

Derfor skal der udarbejdes en god sponsoransøgning, som indeholder noget af den interne indsigt, samt hvilken værdi man kan skabe for virksomheden. Hvis man ikke selv ved hvilken værdi man kan skabe, så er det rigtig svært at overbevise andre om det. Værdi måles ikke altid i logo-størrelser eller placeringer, og hvad der skaber værdi for én virksomhed skaber nødvendigvis ikke samme værdi for en anden virksomhed. Derfor er det vigtigt, at sponsoransøgningen kan tilpasses, så den matcher dét virksomheden vægter. Derudover skal der udarbejdes en realistisk prissætning ift. det “produkt” man kan tilbyde og det aktuelle marked. Det er en god idé at få en professionel vurdering af prissætningen, da man hurtigt kan dømmes ude på grund af prisen. Få lavet og opsat ansøgningen professionelt, da det er de færreste virksomheder der ønsker at investere i noget, som virker useriøst eller uprofessionelt. Du kan booke tid til gratis og uforpligtende sparring ift. en professionel ansøgning med prisstrategi her.

 

Identifikation

Mange sponsorsøgere har udfordringer med at identificere de mest potentielle sponsorer og bruger en masse tid og energi med begrænset eller ingen succes. Det handler om at gøre sponsorprocessen effektiv, så man får det optimale ud af sin indsats. Derfor skal man identificere de mest potentielle sponsorer, og bruge ressourcerne der. Dertil skal man bruge den vigtige interne indsigt, målgrupperne og mulighederne for værdiskabelsen til at undersøge, hvilke virksomheders værdier, produkter og målgrupper er det rette match. Når man har styr på den del, skal sponsoransøgningen tilpasses den enkelte virksomhed for at gøre den relevant for virksomheden. 

Kom i dialog

For at kunne opnå et sponsorat er det afgørende, at du får dialog med den rette beslutningstager. Ellers kan forarbejdet være spildt. Det er lidt en kunst i sig selv, for der er stor forskel på fremgangsmåderne og mange faktorer involveret, eftersom sponsorater både kan søges ved internationale koncerner med flere tusinde ansatte og ved en lokal enkeltmandsvirksomhed. Tag kontakt til os, så kan vi guide dig i den rigtige retning. Man skal have skabt dialog med beslutningstageren/direktøren eller ved større virksomheder en ledende medarbejder i marketing. Både store og små virksomheder kan have forkærlighed for titler, så en direktør kan f.eks. også hedde Chief Executive Officer(CEO) og en marketingchef kan også hedde Brand Manager, Head of Marketing og Chief Marketing Officer (CMO). Tjek virksomhedens hjemmeside og brug Google og LinkedIn. Det er ifølge markedsføringsloven ikke tilladt at sende mails til modtagere, som ikke har givet samtykke til det. 

Sponsorkontrakt

Hvis man får aftalt et møde og indgår en aftale om et sponsorat, så er det vigtigt at udarbejde en skriftlig sponsorkontrakt, der klart definerer varighed, retningslinjer, eksponering, gensidige forpligtelser og økonomi. Få den lavet hurtigst muligt og sørg for at få den underskrevet. Hvis du er i tvivl om du har taget højde for alt eller om kontrakten er fyldestgørende, så kontakt os så du undgår faldgrubberne.

Sponsorater

Sponsorater har gjort mange ellers uopnåelige mål mulige. Sponsorater er oftest den mest effektive og hurtigste måde at få støtte på, men det er ikke nødvendigvis tilfældet for alle. Sponsorater kan udformes i alle størrelser og kræver ikke et højt sportsligt niveau, da der er mange andre faktorer. Der er oftest en kort beslutningsproces og man har typisk stor frihed til at bruge midlerne som man ønsker. Samtidig kan man etablere langvarige aftaler med virksomheder, hvilket kan sikre en stabil økonomi og åbne døre for nye netværk og relationer. Dog er der hård konkurrence om sponsoraterne, da virksomheder modtager mange sponsoransøgninger. Ligesom med de andre støttemuligheder er det derfor afgørende at sætte sig ind i processen for at få optimalt udbytte. Det kan vi hjælpe dig med her.

Intern indsigt

Som det gør sig gældende i sportsverdenen, så er en ordentlig forberedelse nøglen til at lykkes. Samme princip gælder også i konkurrencen om sponsorater. Så inden man kan gå ordentlig i gang med sponsorsøgningen, så skal man kigge indad og finde ud af hvad man som forening eller sportsudøver står for. Det gælder blandt andet ens værdier, målsætninger og formål. Ligeledes skal man bl.a. finde ud af hvilke interne og eksterne målgrupper man er i kontakt med og også hvordan man er i kontakt med dem. Kort sagt, hvilke potentielle kunder kan virksomheden forvente at komme i kontakt med. Det er ofte allerede så tidligt i sponsorprocessen, at mange sponsorsøgere mislykkes, da de springer denne del over og dermed ikke har det grundlæggende på plads. 

Sponsoransøgningen

Mit bedste råd er at anskue sponsoransøgningen som en uopfordret jobansøgning.

Derfor skal der udarbejdes en god sponsoransøgning, som indeholder noget af den interne indsigt, samt hvilken værdi man kan skabe for virksomheden. Hvis man ikke selv ved hvilken værdi man kan skabe, så er det rigtig svært at overbevise andre om det. Værdi måles ikke altid i logo-størrelser eller placeringer, og hvad der skaber værdi for én virksomhed skaber nødvendigvis ikke samme værdi for en anden virksomhed. Derfor er det vigtigt, at sponsoransøgningen kan tilpasses, så den matcher dét virksomheden vægter. Derudover skal der udarbejdes en realistisk prissætning ift. det “produkt” man kan tilbyde og det aktuelle marked. Det er en god idé at få en professionel vurdering af prissætningen, da man hurtigt kan dømmes ude på grund af prisen. Få lavet og opsat ansøgningen professionelt, da det er de færreste virksomheder der ønsker at investere i noget, som virker useriøst eller uprofessionelt. Du kan booke tid til gratis og uforpligtende sparring ift. en professionel ansøgning med prisstrategi her.

 

Identifikation

Mange sponsorsøgere har udfordringer med at identificere de mest potentielle sponsorer og bruger en masse tid og energi med begrænset eller ingen succes. Det handler om at gøre sponsorprocessen effektiv, så man får det optimale ud af sin indsats. Derfor skal man identificere de mest potentielle sponsorer, og bruge ressourcerne der. Dertil skal man bruge den vigtige interne indsigt, målgrupperne og mulighederne for værdiskabelsen til at undersøge, hvilke virksomheders værdier, produkter og målgrupper er det rette match. Når man har styr på den del, skal sponsoransøgningen tilpasses den enkelte virksomhed for at gøre den relevant for virksomheden. 

Kom i dialog

For at kunne opnå et sponsorat er det afgørende, at du får dialog med den rette beslutningstager. Ellers kan forarbejdet være spildt. Det er lidt en kunst i sig selv, for der er stor forskel på fremgangsmåderne og mange faktorer involveret, eftersom sponsorater både kan søges ved internationale koncerner med flere tusinde ansatte og ved en lokal enkeltmandsvirksomhed. Tag kontakt til os, så kan vi guide dig i den rigtige retning. Man skal have skabt dialog med beslutningstageren/direktøren eller ved større virksomheder en ledende medarbejder i marketing. Både store og små virksomheder kan have forkærlighed for titler, så en direktør kan f.eks. også hedde Chief Executive Officer(CEO) og en marketingchef kan også hedde Brand Manager, Head of Marketing og Chief Marketing Officer (CMO). Tjek virksomhedens hjemmeside og brug Google og LinkedIn. Det er ifølge markedsføringsloven ikke tilladt at sende mails til modtagere, som ikke har givet samtykke til det. 

Sponsorkontrakt

Hvis man får aftalt et møde og indgår en aftale om et sponsorat, så er det vigtigt at udarbejde en skriftlig sponsorkontrakt, der klart definerer varighed, retningslinjer, eksponering, gensidige forpligtelser og økonomi. Få den lavet hurtigst muligt og sørg for at få den underskrevet. Hvis du er i tvivl om du har taget højde for alt eller om kontrakten er fyldestgørende, så kontakt os så du undgår faldgrubberne.

Klarlæg behovet

Inden du skal i gang med søge fondsmidler skal du have klarlagt om foreningen fremadrettet har projekter eller ideer, som kan være relevant ift. fondsstøtte. Der skal være specifikke og velbegrundede behov, så hvis foreningens grundlæggende økonomi er udfordret, så er der umiddelbart ikke mulighed for fondsstøtte. Men påtænker foreningen at lave et nyt tiltag, som f.eks. kan gøre en lokal- eller samfundsmæssig forskel, så er der større sandsynlighed for fondsstøtte. I samme proces skal man også klarlægge foreningens økonomiske muligheder, da der oftest stilles krav til medfinansiering.

Find de rette fonde

Når man har et projekt, er næste skridt at identificere de relevante fonde, som kan understøtte projektet. Denne del kan være ret tidskrævende, da der ifølge Fondens Videnscenter er ca. 10.000 fonde i Danmark. Der findes databaser med et overblik over nogle af disse fonde, dog kræver det ofte en økonomisk abonnementsordning. Gennemgå nøje fondens formål (fundats) og deres retningslinjer, så du er sikker på at fonden er relevant. Fondsansøgninger kan være meget omfattende at udarbejde, da der, alt efter projektet, skal være nøje specificeret både ift. budgetter, tegninger, projektbeskrivelser med mere, så fonden har et retvisende beslutningsgrundlag. Derfor er det en god ide, at kontakte fonden inden og fortælle om sit projekt, så man bruger ressourcerne effektivt. Bemærk, at nogle fonde kræver, at ansøgere f.eks. skal være relateret til virksomheden bag fonden, komme fra et bestemt område, tilhøre en bestemt aldersgruppe eller være andelshaver.

Ansøgning og projektplanlæggelse

Når de relevante fonde er identificeret, skal man nøje følge ansøgningsprocessen for hver fond og indsende alle påkrævede dokumenter – hverken flere eller færre. Selvom nogle fonde giver midler til de samme formål, kan de godt stille forskellige krav til dokumentation, så sørg for at materialet er tilpasset den konkrete fond. Det er en fordel, hvis man kan snakke om projektets bæredygtighed, da nogle fonde kun ønsker at støtte projekter, der har en langsigtet indvirkning. Sørg derfor for at beskrive, hvordan projektet vil blive opretholdt efter fondsstøtteperioden og fremhæv de potentielle fordele, som projektet vil have. Det er ligeledes en god ide at oplyse, hvis andre fonde har ydet støtte, da det er med til at blåstemple projektet. Lav ansøgningen struktureret og vær opmærksom på eventuelle deadlines.

Opfølgning

Når ansøgningen er indsendt, så følg op for at sikre, at den er modtaget og er i behandling. I samme ombæring så spørg ind til deres behandlingstid og tilbagemeldingspolitik, hvis det ikke har fremgået. Gældende både fonde og legater er det ikke alle der oplyser, hvornår man kan forvente at få et svar, og få sender en bekræftelse på, at de har modtaget ansøgningen. Endelig er det kun omkring halvdelen, som sender et skriftligt afslag – de resterende hører man bare ikke fra. Så du må væbne dig med tålmodig og forbered dig på noget ventetid i usikkerhed.  

Ved tilsagn

I fondens tilsagnsbrev vil det fremgå, hvordan og hvornår du får pengene udbetalt. Husk at følge på anvisningerne i tilsagnsbrevet. Du kan eksempelvis have modtaget et betinget tilsagn, hvor du kun får pengene udbetalt til din konto, såfremt du eftersender eventuel manglende dokumentation. Du kan ikke forvente at få pengene udbetalt umiddelbart efter, at du har fået tilsagn. Nogle fonde udbetaler kun penge på bestemte tidspunkter af året.

Fonde

Fonde kan være en god støttemulighed til helt nye projekter og tiltag, da fonde som udgangspunkt ikke yder midler til f.eks. drift. Typisk yder fonde fastsatte beløb eller en procentsats/andel af projektets omkostninger, hvor ansøgeren selv skal opnå finansiering eller sponsorater til resten. Nogle fonde behandler ansøgninger løbende, hvorimod andre har en eller flere ansøgningsfrister på et år. Det er utrolig vigtigt at søge fonde inden projektet er sat i gang, og at man har tid til at afvente fondens eventuelle tilsagn. Hvis først projektet er igangsat, kommer man sjældent i betragtning til fondsstøtte. Modsat sponsorater yder fonde sjældent fondsmidler til samme modtagere flere år i træk.

Fonde

Fonde kan være en god støttemulighed til helt nye projekter og tiltag, da fonde som udgangspunkt ikke yder midler til f.eks. drift. Typisk yder fonde fastsatte beløb eller en procentsats/andel af projektets omkostninger, hvor ansøgeren selv skal opnå finansiering eller sponsorater til resten. Nogle fonde behandler ansøgninger løbende, hvorimod andre har en eller flere ansøgningsfrister på et år. Det er utrolig vigtigt at søge fonde inden projektet er sat i gang, og at man har tid til at afvente fondens eventuelle tilsagn. Hvis først projektet er igangsat, kommer man sjældent i betragtning til fondsstøtte. Modsat sponsorater yder fonde sjældent fondsmidler til samme modtagere flere år i træk.

Klarlæg behovet

Inden du skal i gang med søge fondsmidler skal du have klarlagt om foreningen fremadrettet har projekter eller ideer, som kan være relevant ift. fondsstøtte. Der skal være specifikke og velbegrundede behov, så hvis foreningens grundlæggende økonomi er udfordret, så er der umiddelbart ikke mulighed for fondsstøtte. Men påtænker foreningen at lave et nyt tiltag, som f.eks. kan gøre en lokal- eller samfundsmæssig forskel, så er der større sandsynlighed for fondsstøtte. I samme proces skal man også klarlægge foreningens økonomiske muligheder, da der oftest stilles krav til medfinansiering.

Find de rette fonde

Når man har et projekt, er næste skridt at identificere de relevante fonde, som kan understøtte projektet. Denne del kan være ret tidskrævende, da der ifølge Fondens Videnscenter er ca. 10.000 fonde i Danmark. Der findes databaser med et overblik over nogle af disse fonde, dog kræver det ofte en økonomisk abonnementsordning. Gennemgå nøje fondens formål (fundats) og deres retningslinjer, så du er sikker på at fonden er relevant. Fondsansøgninger kan være meget omfattende at udarbejde, da der, alt efter projektet, skal være nøje specificeret både ift. budgetter, tegninger, projektbeskrivelser med mere, så fonden har et retvisende beslutningsgrundlag. Derfor er det en god ide, at kontakte fonden inden og fortælle om sit projekt, så man bruger ressourcerne effektivt. Bemærk, at nogle fonde kræver, at ansøgere f.eks. skal være relateret til virksomheden bag fonden, komme fra et bestemt område, tilhøre en bestemt aldersgruppe eller være andelshaver.

Ansøgning og projektplanlæggelse

Når de relevante fonde er identificeret, skal man nøje følge ansøgningsprocessen for hver fond og indsende alle påkrævede dokumenter – hverken flere eller færre. Selvom nogle fonde giver midler til de samme formål, kan de godt stille forskellige krav til dokumentation, så sørg for at materialet er tilpasset den konkrete fond. Det er en fordel, hvis man kan snakke om projektets bæredygtighed, da nogle fonde kun ønsker at støtte projekter, der har en langsigtet indvirkning. Sørg derfor for at beskrive, hvordan projektet vil blive opretholdt efter fondsstøtteperioden og fremhæv de potentielle fordele, som projektet vil have. Det er ligeledes en god ide at oplyse, hvis andre fonde har ydet støtte, da det er med til at blåstemple projektet. Lav ansøgningen struktureret og vær opmærksom på eventuelle deadlines.

Opfølgning

Når ansøgningen er indsendt, så følg op for at sikre, at den er modtaget og er i behandling. I samme ombæring så spørg ind til deres behandlingstid og tilbagemeldingspolitik, hvis det ikke har fremgået. Gældende både fonde og legater er det ikke alle der oplyser, hvornår man kan forvente at få et svar, og få sender en bekræftelse på, at de har modtaget ansøgningen. Endelig er det kun omkring halvdelen, som sender et skriftligt afslag – de resterende hører man bare ikke fra. Så du må væbne dig med tålmodig og forbered dig på noget ventetid i usikkerhed.  

Ved tilsagn

I fondens tilsagnsbrev vil det fremgå, hvordan og hvornår du får pengene udbetalt. Husk at følge på anvisningerne i tilsagnsbrevet. Du kan eksempelvis have modtaget et betinget tilsagn, hvor du kun får pengene udbetalt til din konto, såfremt du eftersender eventuel manglende dokumentation. Du kan ikke forvente at få pengene udbetalt umiddelbart efter, at du har fået tilsagn. Nogle fonde udbetaler kun penge på bestemte tidspunkter af året.

Offentlige tilskud og puljer

Her vil vi gerne starte ud med at skabe et lille overblik over nogle af de konkrete kommunale, statslige og EU støttemuligheder. Nogle af dem er man faktisk lovmæssigt berettiget til, men det er kommuner ikke altid så gode til at gøre opmærksom på. Gennem tilskud og puljer er en hel del muligheder for at opnå støtte til mange forskellige formål. Der er samtidigt en del bureaukrati og puljer kan hurtigt blive opbrugte. Ligeledes kan der være lang ventetid i processerne, så man skal væbne sig lidt med tålmodighed. 

Oversigt over offentlige tilskud og puljer

Folkeoplysningsloven:

Som slutningen af titlen angiver, så er det en konkret lov som sikrer foreninger økonomisk støtte. Folkeoplysningsloven er en rammelovgivning, der selvstændigt administreres af de enkelte kommuner, som selv fastsætter, hvor mange midler de vil afsætte i det kommunale budget og prioriteterne. Hvis foreningen er frivillig baseret med vedtægter og registreret hos kommunen(det er de fleste), så er den som udgangspunkt tilskudsberettiget. Tilskuddene er primært målrettet medlemmer under 25 år og kommunen er bl.a. forpligtet til at give et økonomisk tilskud pr. medlem, samt til uddannelse og aktiviteter. Tilskuddene kan ikke gives med tilbagevirkende kraft eller til aktiviteter der allerede er igangsat. Kommunen er også forpligtet til at stille offentlige faciliteter og udendørs områder gratis til rådighed eller yde økonomisk støtte (min. 65%) til foreningernes lokalebehov, uanset om de er egne eller lejede. I forbindelse med tilskud bedes der ofte om årsregnskaber, årsberetninger, aktivitetskalender og huslejekontrakter. Indhent de specifikke krav og forudsætninger som gælder i din konkrete kommune, og hvis der er tvivl, så kontakt den pågældende forvaltning, fritidskoordinatoren eller det lokale idrætsråd.

DIF og DGI’s foreningspulje:

Der er politisk fastsat en årlig pulje på ca. 44 mio. kr., som foreninger og klubber i de to organisationer kan søge. Puljens formål er støtte op om breddeidræt og lokale initiativer, som kan støtte fællesskaber og udvikling. Puljen søges gennem det Centrale ForeningsRegister.

Lov om Eliteidræt

Statens direkte tilskud til eliteidræt fastsættes politisk i finansloven, og midlerne administreres af Team Danmark. Tilskuddene er bl.a. målrettet udvikling af elitesportsudøvere, og bruges f.eks. til at finansiere talentudvikling, trænerlønninger, deltagelse i konkurrencer og forberedelse til f.eks. OL. 

Støtte fra sportsforbund: 

En del sportsforbund tilbyder økonomisk støtte til talentfulde sportsudøvere. Disse tilskud kan bl.a. dække rejseudgifter, træningslejre og konkurrenceomkostninger.

Støtte fra EU:

I EU-regi er der Erasmus+ programmet, hvor der er afsat 370 mio. til Danmark. 

I 2023 er ‘Idræt’ blevet en del af tilskudsprogrammet, hvilket gør at man nu kan sende foreningens trænere, ledere eller andre frivillige til andre EU-lande for at højne deres kompetencer i sammenlignelige foreninger. Meget få har kendskab til denne mulighed, og tilskuddet skal søges ved Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ansøgningsprocessen og kravene varierer jo afhængigt af det specifikke tilskudsprogram, og det er vigtigt at holde sig opdateret om de tilgængelige muligheder og følge ansøgningsprocedurerne omhyggeligt.

Definere behovet

Start med at finde ud af om der er aktuelle eller kommende støttebehov i foreningens årshjul, og om foreningen allerede modtager de berettigede midler i Folkeoplysningsloven. Støttebehovene kan f.eks. omfatte træning, uddannelse, stævner, aktiviteter, faciliteter eller udstyr. 

Identificere tilskudsmuligheder

Når behovet er konkret defineret, skal de forskellige tilskudsmuligheder gennemgås for at identificere, om der er nogle relevante. Gå ind og læs mere om de støttemuligheder jeg har angivet, men søg gerne efter flere på f.eks. kommunens hjemmeside, da min oversigt nødvendigvis ikke dækker alle de offentlige tilskud og puljer, der er tilgængelige i dit område eller ift. det behov der er defineret.

Retningslinjerne

Når du har fundet de relevante tilskudsmuligheder, skal du læse og forstå retningslinjerne meget nøje. Der kan godt være bestemte kvalifikationskriterier og dokumentationskrav, som er forudsætninger for at modtage tilskud eller puljemidler. Hvis du er i tvivl om du har forstået det korrekt eller har behov for en udspecificering, så send en mail til de ansvarlige. Det er en god ide at få udspecificeringen på skrift og eventuelt links, hvor man kan få mere indsigt. 

Ansøgningen

Da der er stor forskel på de tilskud og puljer jeg har listet om, er der ligeledes også stor forskel på ansøgningernes udformning og tilhørende procedurer. Ansøgningen skal naturligvis være fyldestgørende og indeholde de oplysninger som kræves. Det er en god idé at skrive lidt om den konkrete forskel tilskuddet vil gøre. Vær meget opmærksom på ansøgningsfrister og vedhæftning af dokumenter. Sørg for at angive en afsendermail som tjekkes dagligt. 

Offentlige tilskud og puljer

Her vil vi gerne starte ud med at skabe et lille overblik over nogle af de konkrete kommunale, statslige og EU støttemuligheder. Nogle af dem er man faktisk lovmæssigt berettiget til, men det er kommuner ikke altid så gode til at gøre opmærksom på. Gennem tilskud og puljer er en hel del muligheder for at opnå støtte til mange forskellige formål. Der er samtidigt en del bureaukrati og puljer kan hurtigt blive opbrugte. Ligeledes kan der være lang ventetid i processerne, så man skal væbne sig lidt med tålmodighed. 

Oversigt over offentlige tilskud og puljer

Folkeoplysningsloven:

Som slutningen af titlen angiver, så er det en konkret lov som sikrer foreninger økonomisk støtte. Folkeoplysningsloven er en rammelovgivning, der selvstændigt administreres af de enkelte kommuner, som selv fastsætter, hvor mange midler de vil afsætte i det kommunale budget og prioriteterne. Hvis foreningen er frivillig baseret med vedtægter og registreret hos kommunen(det er de fleste), så er den som udgangspunkt tilskudsberettiget. Tilskuddene er primært målrettet medlemmer under 25 år og kommunen er bl.a. forpligtet til at give et økonomisk tilskud pr. medlem, samt til uddannelse og aktiviteter. Tilskuddene kan ikke gives med tilbagevirkende kraft eller til aktiviteter der allerede er igangsat. Kommunen er også forpligtet til at stille offentlige faciliteter og udendørs områder gratis til rådighed eller yde økonomisk støtte (min. 65%) til foreningernes lokalebehov, uanset om de er egne eller lejede. I forbindelse med tilskud bedes der ofte om årsregnskaber, årsberetninger, aktivitetskalender og huslejekontrakter. Indhent de specifikke krav og forudsætninger som gælder i din konkrete kommune, og hvis der er tvivl, så kontakt den pågældende forvaltning, fritidskoordinatoren eller det lokale idrætsråd.

DIF og DGI’s foreningspulje:

Der er politisk fastsat en årlig pulje på ca. 44 mio. kr., som foreninger og klubber i de to organisationer kan søge. Puljens formål er støtte op om breddeidræt og lokale initiativer, som kan støtte fællesskaber og udvikling. Puljen søges gennem det Centrale ForeningsRegister.

Lov om Eliteidræt

Statens direkte tilskud til eliteidræt fastsættes politisk i finansloven, og midlerne administreres af Team Danmark. Tilskuddene er bl.a. målrettet udvikling af elitesportsudøvere, og bruges f.eks. til at finansiere talentudvikling, trænerlønninger, deltagelse i konkurrencer og forberedelse til f.eks. OL. 

Støtte fra sportsforbund: 

En del sportsforbund tilbyder økonomisk støtte til talentfulde sportsudøvere. Disse tilskud kan bl.a. dække rejseudgifter, træningslejre og konkurrenceomkostninger.

Støtte fra EU:

I EU-regi er der Erasmus+ programmet, hvor der er afsat 370 mio. til Danmark. 

I 2023 er ‘Idræt’ blevet en del af tilskudsprogrammet, hvilket gør at man nu kan sende foreningens trænere, ledere eller andre frivillige til andre EU-lande for at højne deres kompetencer i sammenlignelige foreninger. Meget få har kendskab til denne mulighed, og tilskuddet skal søges ved Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ansøgningsprocessen og kravene varierer jo afhængigt af det specifikke tilskudsprogram, og det er vigtigt at holde sig opdateret om de tilgængelige muligheder og følge ansøgningsprocedurerne omhyggeligt.

Definere behovet

Start med at finde ud af om der er aktuelle eller kommende støttebehov i foreningens årshjul, og om foreningen allerede modtager de berettigede midler i Folkeoplysningsloven. Støttebehovene kan f.eks. omfatte træning, uddannelse, stævner, aktiviteter, faciliteter eller udstyr. 

Identificere tilskudsmuligheder

Når behovet er konkret defineret, skal de forskellige tilskudsmuligheder gennemgås for at identificere, om der er nogle relevante. Gå ind og læs mere om de støttemuligheder jeg har angivet, men søg gerne efter flere på f.eks. kommunens hjemmeside, da min oversigt nødvendigvis ikke dækker alle de offentlige tilskud og puljer, der er tilgængelige i dit område eller ift. det behov der er defineret.

Retningslinjerne

Når du har fundet de relevante tilskudsmuligheder, skal du læse og forstå retningslinjerne meget nøje. Der kan godt være bestemte kvalifikationskriterier og dokumentationskrav, som er forudsætninger for at modtage tilskud eller puljemidler. Hvis du er i tvivl om du har forstået det korrekt eller har behov for en udspecificering, så send en mail til de ansvarlige. Det er en god ide at få udspecificeringen på skrift og eventuelt links, hvor man kan få mere indsigt. 

Ansøgningen

Da der er stor forskel på de tilskud og puljer jeg har listet om, er der ligeledes også stor forskel på ansøgningernes udformning og tilhørende procedurer. Ansøgningen skal naturligvis være fyldestgørende og indeholde de oplysninger som kræves. Det er en god idé at skrive lidt om den konkrete forskel tilskuddet vil gøre. Vær meget opmærksom på ansøgningsfrister og vedhæftning af dokumenter. Sørg for at angive en afsendermail som tjekkes dagligt. 

Målsætninger og økonomi

Da legater uddeles for at fremme udvikling, skal der være styr på både de kortsigtede og langsigtede målsætninger, og kunne tydeliggøres hvilken forskel et bestemt tiltag vil kunne gøre i den sammenhæng. Ligeledes skal der kigges på den økonomiske situation, da legater primært uddeles for at gøre det økonomisk muligt. Har man selv alle midlerne til at kunne forfølge sin målsætning, så er der mindre sandsynlighed for at modtage et legat. 

Tiltaget

Først og fremmest så skal tiltaget være specifikt og defineret. Det er min erfaring at jo mere specifikt jo bedre, så der er et helt konkret beslutningsgrundlag. Altså hvilket specifik tiltag vil gøre en væsentlig forskel for at kunne lykkes med målsætningerne. Kan en helt specifik træningslejr f.eks. kunne gøre en forskel i din talentudvikling? Det kan ofte være en fordel, hvis tiltaget er i udlandet, så gerne kig på muligheder udenfor Danmarks grænser. Dertil skal økonomien være på plads, så lav et grundigt budget. Legater er et engangsbeløb, som normalt er mellem 1.000-20.000 kr. 

Identificere legatmuligheder

Når tiltaget er konkretiseret, så er tiden kommet til at identificere relevante legatmuligheder. Som det også gjorde sig gældende med fonde, så er der rigtig mange forskellige udbydere, så søg på legatdatabaser. Læs nøje legatets kriterier og betingelser for at sikre, at du opfylder kravene. Selvom fonden ikke nævner sport, betyder det nødvendigvis ikke, at det er umuligt at få tildelt et legat, da mange legater favner bredt.  

Ansøgningen

I ansøgningen skal det hurtigt fremgå, at man har påvist sine evner/talent og at ens målsætninger er realistiske. Det kan f.eks. underbygges af præstationer eller udtalelser fra relevante personer eller organisationer. Dernæst skal det konkrete tiltag beskrives kombineret med den positive forskel tiltaget vil gøre. Derefter den tilknyttede økonomi, hvor der skal laves et grundigt budget.. Det er ofte en god ide at ansøge om et konkret legatbeløb. Angiver legatbeskrivelsen et beløb, så brug det. Nogle fonde kræver en kopi af årsopgørelsen eller andet, som giver et overblik i forhold til ansøgerens økonomi. Vær opmærksom på eventuelle andre dokumentationskrav og deadlines for ansøgninger. Hvis fonden ikke har et konkret ansøgningsskema og beder om en personlig ansøgning bør den maksimalt fylde 1,5 A4 side.

Opfølgning

Når ansøgningen er indsendt, så følg op for at sikre, at den er modtaget og er i behandling. I samme ombæring så spørg ind til deres behandlingstid og tilbagemeldingspolitik, hvis det ikke har fremgået. Det er ikke alle der oplyser, hvornår man kan forvente at få et svar, og få sender en bekræftelse på, at de har modtaget ansøgningen. Endelig er det kun omkring halvdelen, som sender et skriftligt afslag – de resterende hører man bare ikke fra. Så du må væbne dig med tålmodig og forbered dig på noget ventetid i usikkerhed. 

Legater

Legater og fonde har mange lighedspunkter. Typisk bliver legaterne ligeledes uddelt af en selvejende institution/fond, hvor stifteren har haft en baggrund eller interesse indenfor det felt, som legatet tiltænkes at skulle støtte. Men den relevante forskel i denne kontekst er, at legater ofte kan være målrettet enkeltpersoners muligheder for at videreudvikle sine evner og indfrie sit talent. Det er ofte unge som har behov for økonomisk hjælp til et specifikt formål, og i dette tilfælde kan det være sportsudøvere.

Legater

Legater og fonde har mange lighedspunkter. Typisk bliver legaterne ligeledes uddelt af en selvejende institution/fond, hvor stifteren har haft en baggrund eller interesse indenfor det felt, som legatet tiltænkes at skulle støtte. Men den relevante forskel i denne kontekst er, at legater ofte kan være målrettet enkeltpersoners muligheder for at videreudvikle sine evner og indfrie sit talent. Det er ofte unge som har behov for økonomisk hjælp til et specifikt formål, og i dette tilfælde kan det være sportsudøvere.

Målsætninger og økonomi

Da legater uddeles for at fremme udvikling, skal der være styr på både de kortsigtede og langsigtede målsætninger, og kunne tydeliggøres hvilken forskel et bestemt tiltag vil kunne gøre i den sammenhæng. Ligeledes skal der kigges på den økonomiske situation, da legater primært uddeles for at gøre det økonomisk muligt. Har man selv alle midlerne til at kunne forfølge sin målsætning, så er der mindre sandsynlighed for at modtage et legat. 

Tiltaget

Først og fremmest så skal tiltaget være specifikt og defineret. Det er min erfaring at jo mere specifikt jo bedre, så der er et helt konkret beslutningsgrundlag. Altså hvilket specifik tiltag vil gøre en væsentlig forskel for at kunne lykkes med målsætningerne. Kan en helt specifik træningslejr f.eks. kunne gøre en forskel i din talentudvikling? Det kan ofte være en fordel, hvis tiltaget er i udlandet, så gerne kig på muligheder udenfor Danmarks grænser. Dertil skal økonomien være på plads, så lav et grundigt budget. Legater er et engangsbeløb, som normalt er mellem 1.000-20.000 kr. 

Identificere legatmuligheder

Når tiltaget er konkretiseret, så er tiden kommet til at identificere relevante legatmuligheder. Som det også gjorde sig gældende med fonde, så er der rigtig mange forskellige udbydere, så søg på legatdatabaser. Læs nøje legatets kriterier og betingelser for at sikre, at du opfylder kravene. Selvom fonden ikke nævner sport, betyder det nødvendigvis ikke, at det er umuligt at få tildelt et legat, da mange legater favner bredt.  

Ansøgningen

I ansøgningen skal det hurtigt fremgå, at man har påvist sine evner/talent og at ens målsætninger er realistiske. Det kan f.eks. underbygges af præstationer eller udtalelser fra relevante personer eller organisationer. Dernæst skal det konkrete tiltag beskrives kombineret med den positive forskel tiltaget vil gøre. Derefter den tilknyttede økonomi, hvor der skal laves et grundigt budget.. Det er ofte en god ide at ansøge om et konkret legatbeløb. Angiver legatbeskrivelsen et beløb, så brug det. Nogle fonde kræver en kopi af årsopgørelsen eller andet, som giver et overblik i forhold til ansøgerens økonomi. Vær opmærksom på eventuelle andre dokumentationskrav og deadlines for ansøgninger. Hvis fonden ikke har et konkret ansøgningsskema og beder om en personlig ansøgning bør den maksimalt fylde 1,5 A4 side.

Opfølgning

Når ansøgningen er indsendt, så følg op for at sikre, at den er modtaget og er i behandling. I samme ombæring så spørg ind til deres behandlingstid og tilbagemeldingspolitik, hvis det ikke har fremgået. Det er ikke alle der oplyser, hvornår man kan forvente at få et svar, og få sender en bekræftelse på, at de har modtaget ansøgningen. Endelig er det kun omkring halvdelen, som sender et skriftligt afslag – de resterende hører man bare ikke fra. Så du må væbne dig med tålmodig og forbered dig på noget ventetid i usikkerhed. 

Her er flere guides, tips og tricks

Løvens Hule

Brug tricksene fra Løven Hule når du søger sponsorater.

Sponsor søges i 2024

5 gode råd og tre ting du IKKE må gøre! 

450.000 kr. i nye sponsorater på første år

Vejle Svømmeklub

11 SPONSORER og 30-dobling af investering på én måned

Mathilde Leegaard, MTB

fik udpeget en virksomhed = en ny storsponsor

Ukaleq Slettemark, skiskydning

Et kursus - nu er han oppe på mere end 35 sponsorer

Victor Odin Soria, go-kart

450.000 kr. i nye sponsorater på første år

Vejle Svømmeklub

fik udpeget en virksomhed = en ny storsponsor

Ukaleq Slettemark, skiskydning

11 SPONSORER og 30-dobling af investering på én måned

Mathilde Leegaard, MTB

Et kursus - nu er han oppe på mere end 35 sponsorer

Victor Odin Soria, go-kart

450.000 kr. i nye sponsorater på første år

Vejle Svømmeklub

11 NYE SPONSORER og 30-dobling af investering på første måned

Mathilde Leegaard, MTB

Et kursus - nu er han oppe på mere end 35 sponsorer

Victor Odin Soria, go-kart

Ønsker du også at finde mere end 10 sponsorer på en måned som Mathilde eller opnå 450.000 kr. i sponsorater på et år som Vejle Svømmeklub? Så står vi klar til at dele de nøjagtige samme metoder og værktøjer.   

Kontakt os eller book tid til en gratis og uforpligtende sparringssession – så er du et skridt nærmere din næste sponsor!

Ønsker du også at finde mere end 10 sponsorer på en måned som Mathilde eller opnå 450.000 kr. i sponsorater på et år som Vejle Svømmeklub? Så står vi klar til at dele de nøjagtige samme metoder og værktøjer.   

Kontakt os eller book tid til en gratis og uforpligtende sparringssession – så er du et skridt nærmere din næste sponsor!

Ønsker du også at finde mere end 10 sponsorer på en måned som Mathilde eller opnå 450.000 kr. i sponsorater på et år som Vejle Svømmeklub? Så står vi klar til at dele de nøjagtige samme metoder og værktøjer.   

Kontakt os eller book tid til en gratis og uforpligtende sparringssession – så er du et skridt nærmere din næste sponsor!

se videoen:

sådan fik daniel en sponsor på få dage

Afspil video

nyt online lynkursus:

lær din værdi og slip for tiggeri!

Hvad kan du tilbyde af værdi, og hvorfor bør virksomheder investere i dig? Hvis du ikke selv ved det, er det næsten umuligt at overbevise en potentiel sponsor om det! På kun times onlinekursus lærer du at identificere og kommunikere din kommercielle værdi, så du kan få effektive sponsoransøgninger og en selvsikker tilgang uden følelsen af tiggeri!

Datoer:
lørdag d. 22. juni kl. 10.30-11.30
eller
søndag d23. juni kl. 10.30-11.30

Deltag for kun 349 kr. inkl. moms. (EARLY-BIRDS: 299 kr. inkl. moms indtil 8/6-2024)  

Det er nemt at deltage på onlinekurset. Du kan deltage på alle devices og modtager et link på den mail du har angivet ved tilmeldingen. På starttidspunktet klikker du bare på linket, så toner underviseren frem og du er klar til at få serveret, hvordan du skaber værdi. Der er naturligvis afsat tid til spørgsmål, så vi sikrer at du får helt styr på den vigtige værdiskabelse.

nyt online lynkursus:

lær din værdi og slip for tiggeri!

Hvad kan du tilbyde af værdi, og hvorfor bør virksomheder investere i dig? Hvis du ikke selv ved det, er det næsten umuligt at overbevise en potentiel sponsor om det! På kun times onlinekursus lærer du at identificere og kommunikere din kommercielle værdi, så du kan få effektive sponsoransøgninger og en selvsikker tilgang uden følelsen af tiggeri!

Datoer:
lørdag d. 22. juni kl. 10.30-11.30
eller
søndag d. 23. juni kl. 10.30-11.30

Deltag for kun 349 kr. inkl. moms. (EARLY-BIRDS: 299 kr. inkl. moms indtil 8/6-2024)  

Det er nemt at deltage på onlinekurset. Du kan deltage på alle devices og modtager et link på den mail du har angivet ved tilmeldingen. På starttidspunktet klikker du bare på linket, så toner underviseren frem og du er klar til at få serveret, hvordan du skaber værdi. Der er naturligvis afsat tid til spørgsmål, så vi sikrer at du får helt styr på den vigtige værdiskabelse.

se videoen:

sådan fik daniel en sponsor på få dage

Afspil video

guides, tips og tricks

Øg din succesrate og spring over begynderfejl og faldgruber i vores nyttige guideunivers, hvor du løbende vil modtage guides, tips og tricks til dine sponsoransøgninger.

Øg din succesrate og spring over begynderfejl og faldgruber i vores nyttige guideunivers, hvor du løbende vil modtage guides, tips og tricks til dine sponsoransøgninger.

Klar til at opnå sponsorater?

+ 0

HJULPET I SKANDINAVIEN

0 %

FEMSTJERNET ANMELDELSER

+ 0

HJULPET I SKANDINAVIEN

0 %

FEMSTJERNET ANMELDELSER

HJULPET I SKANDINAVIEN
+ 0
femstjernet anmeldelser
0 %

Skal vi hjælpe dig?

Åbningstider:

Man-fre: Kl. 8-18

Weekend: Kl. 10-14

Har du spørgsmål?